NOWOŚĆ – Płyta fundamentowa

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych Klientów nasza firma wdraża nowe technologie
dostępne na polskim rynku.

Zalety płyt fundamentowych:

1. Minimalizacja robót ziemnych 
Wykonanie wykopu ogranicza się do usunięcia humusu. Następnie nawozi się pospółkę i zagęszcza warstwami. Pospółka w tradycyjnym rozwiązaniu też jest potrzebna, choć w nieco mniejszej ilości 70% w stosunku do rozwiązania płytowego.

2. Posadowienie powyżej poziomu wód gruntowych
Warstwa żwiru ma znaczenie filtrujące i kapilarnie nie podciąga wilgoci. Niezależnie dodatkowo wykonuje się drenaż obwodowy, nieco poniżej dolnej krawędzi płyty. Ma on za zadanie lokalnie obniżyć ewentualne zwierciadło wód gruntowych. Dlatego takie rozwiązanie gwarantuje że nie będzie kłopotów z wilgocią.

3. Większa nośność budynku (około 5 krotna)
Większy obszar styku fundamentu z gruntem powoduje że naprężania przenoszone są na większą powierzchnię przez co mają mniejszą wartość. Ma to znaczenie zwłaszcza na gruntach słabo nośnych, niejednorodnych, szkodach górniczych oraz terenach sejsmicznych.

4. Znikome osiadanie obiektu
Znikome osiadanie wiąże się ze małymi odkształceniami fundamentu a co za tym idzie z niskim poziomem rys na elementach konstrukcyjnych oraz tynkach.

5. Niższa cena w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym
Ograniczenie robót ziemnych, brak ścian fundamentowych i posadzki oraz redukcja ogólnego czasu pracy mają wpływ na spadek kosztów. Jednocześnie większych nakładów wymaga transport pospółki, samo kruszywo oraz większa ilość stali związana z dodatkowymi siatkami zbrojeniowymi. Wbrew pozorom ilości betonu są porównywalne. Sumaryczna oszczędność (wliczając wykonanie posadzki w rozwiązaniu tradycyjnym) waha siew granicach 20% na korzyść rozwiązania płytowego.

6. Szybsze wykonanie w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym o 30%
Przyspieszenie prac poza wyżej wymienionymi argumentami uzyskuje się miedzy innymi poprzez zastosowanie gotowego zbrojenia oraz siatek zgrzewanych. Poza tym czas ten wliczono już w wykonanie podejść instalacyjnych.

7. Większa dokładność w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym
Górna powierzchnia płyty wykonana jest z dokładnością +- 4mm a więc w zbliżonej klasie jak posadzki i globalnie nie wymaga dodatkowych warstw wyrównujących.

8. Eliminacja zbędnych prac posadzkowych 
W przypadku gdy góra płyty stanowi jednocześnie posadzkę należy pamiętać że już na etapie płyty trzeba mieć dokładny plan rozmieszczenia podejść, zwłaszcza kanalizacyjnych, gdyż przeróbka zabetonowanych elementów jest bardzo kosztowna.

9. Ciągłość izolacji termicznej posadzki 
Cały fundament izolowany jest od dołu i po bokach grubą warstwą twardego styropianu. Jest to rozwiązanie preferowane z punktu widzenia energooszczędności obiektu gdyż nie posiada tak zwanych mostków termicznych.

10. Większa nośność posadzki 
Tradycyjna posadzka nie ma tak dużej nośności jak rozwiązanie płytowe co w nietypowych przypadkach obciążeń może powodować jej uszkodzenie.

11. Brak przestoju technologicznego po wykonaniu fundamentu 
Jakkolwiek płyta dzień po za betonowaniu nie ma jeszcze wytrzymałości końcowej to przyrost obciążeń związanych z dalszą budową (wznoszenie ścian) tez ma charakter stopniowy dlatego możliwe jest murowanie dzień po betonowaniu bez konieczności kosztownych przestojów w pracy. Rozwiązanie to zostało sprawdzone w praktyce i potwierdziło słuszność tezy.

Wady: 
Do wad rozwiązania płytowego należy zaliczyć przede wszystkim brak dużej tradycji takiego fundamentowania w naszym kraju. Rozwiązania zachodnie przebijają się bardzo opornie. Projektanci i wykonawcy stronią od nietypowych rozwiązań, koncentrując się na powtarzaniu starych schematów. Potocznie uważa się że jest to rozwiązanie droższe i wymagające większego reżymu. Dlatego nie ma na rynku wielu firm pracujących na bazie podobnej technologii.

 

lawa1
« 1 z 4 »